Home > Wat speelt er?

Wat speelt er?

Op deze pagina plaatsen wij artikelen waarvan wij denken dat dit u als ondernemer helpt om meer helderheid te krijgen in alle wetten en regels welke vanuit de overheid worden opgelegd. 

Bent u van plan vakantiekrachten aan te nemen, weet dan wat uw rechten en plichten zijn!

Als we naar het weer kijken hebben we nog niet het idee dat de zomer eraan komt, maar dit schiet toch echt al aardig op. Inmiddels is het mei en bent u misschien al bezig met de planning van uw personeel in de zomervakantie. Is het nodig om vervanging te zoeken in de vakantie of kunt u het af met uw eigen medewerkers?

Ook deze zomer gaan honderdduizenden jongeren weer aan het werk. Het blijkt nog steeds dat veel vakantiekrachten werken zonder arbeidscontract. Het merendeel van deze groep werkt bovendien zwart. Een arbeidscontract is niet verplicht, maar kan wel ongewenste situaties en/of conflicten voorkomen voor u als werkgever, maar ook voor de vakantiekracht.

Bij zwart werken loopt u als werkgever het risico op hoge boetes en zonder arbeidscontract kunnen er gemakkelijk conflicten ontstaan over de arbeidsvoorwaarden.

Bij het in dienst nemen van deze groep medewerkers komt meer kijken dan u denkt. Onderstaand een paar adviezen voor wanneer u vakantiekrachten gaat aannemen.

Minderjarige vakantiekrachten
Voor vakantiekrachten onder de 16 geldt dat zij voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst toestemming nodig hebben van hun ouders of voogd. Het is aan te raden om hiervoor schriftelijke toestemming te ontvangen. Minderjarige vakantiekrachten mogen nu eenmaal minder dan volwassenen werknemers. Kinderen die jonger zijn dan 13 jaar mogen niet werken. Kinderen van 13 en 14 jaar oud mogen alleen ‘hand- en spandiensten’ verrichten. 15 jarigen mogen zelfstandiger werken en vanaf 16 jaar mag u de jonge vakantiekracht bijna alle soorten werk laten doen. Dit mooie overzicht geeft per leeftijd weer wat vakantiekrachten / jongeren mogen doen. 

Minimumloon
Een vakantiewerker is in feite een ‘gewone’ werknemer met een contract voor bepaalde tijd. U bent dan ook verplicht om minimaal het minimumloon plus de vakantietoeslag van 8 procent uit te betalen. Voor jongeren geldt bovendien het minimumjeugdloon. U kunt er net als bij de vakantie uren voor kiezen om het vakantiegeld gelijk per gewerkt uur uit te betalen. U moet dit wel apart vermelden op de loonstrook en in het arbeidscontract wat u met de vakantiekracht overeenkomt. 

Overige rechten
Een vakantiekracht bouwt vakantiedagen op naar rato van het aantal gewerkte uren en heeft afhankelijk van de soort arbeidsovereenkomst recht op loondoorbetaling bij ziekte. U kunt er voor kiezen om de vakantierechten gelijk per uur uit te betalen. U moet dit wel apart vermelden op de loonstrook en in het arbeidscontract wat u met de vakantiekracht overeenkomt.

Belasting
De vakantiekracht kan achteraf via het T-biljet zijn teveel betaalde loonbelasting terugvragen bij de belastingdienst. Het T-biljet is te vinden op de website van de belastingdienst.

Wat mag de vakantiekracht bijverdienen?

Jonger dan 16 jaar en thuiswonend: Geen beperkingen, verdiensten komen niet in mindering op de kinderbijslag

16 of 17 jaar en thuiswonend/uitwonend: Maximaal € 1.265,- netto per kwartaal en netto maximaal € 1299,- extra in de zomermaanden.

Blijven de bijverdiensten onder deze normen dan zal dat geen gevolg hebben voor de kinderbijslag. Jongeren vanaf 13 jaar mogen vakantiewerk verrichten. Dit werk kan slechts worden verricht binnen de daarvoor gestelde normen.

Studiefinanciering – Bijverdienen 2017
Als een werknemer studiefinanciering ontvangt, mag het belastbaar loon in 2017 maximaal €14.215,75 bedragen, zonder dat de studiefinanciering gevaar loopt.

Informatie
Hebt u vragen en wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Avant HR- en Salarisservices wij adviseren u graag. Wij kunnen een contract voor uw vakantiekrachten opstellen zodat u achteraf niet voor nare verrassingen komt te staan. Daarnaast kunnen wij ook uw verloningen verzorgen zodat uw vakantiekrachten op tijd hun salaris ontvangen.

Contactgegevens
Tamar Jonker
0348-566500
tjonker@avant-accountants.nl

 

Wet DBA en Arbeidswetgeving

Veel zzp'ers en opdrachtgevers ervaren dat de nu geldende arbeidswetgeving uit 1907 niet meer past bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Dit is een belangrijke oorzaak van de onrust die is ontstaan sinds de invoering van de wet DBA.

Daarom gaat het kabinet onderzoeken hoe 'gezagsverhouding' en 'geen verplichting tot persoonlijke arbeid' uit de arbeidswetgeving concreter of anders ingevuld kunnen worden. Dit zijn 2 belangrijke criteria bij het bepalen of er sprake is van loondienst. Het kabinet wil haast maken met het onderzoek en hoopt nog vóór een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.

Handhaving wet DBA uitgesteld
Zolang het kabinet hiermee bezig is, maar in ieder geval tot 1 januari 2018, stellen we de handhaving van de wet DBA uit. Zzp'ers en opdrachtgevers krijgen tot die tijd geen boetes en naheffingen. Vanaf 1 mei 2017 gaan we wel optreden tegen kwaadwillende opdrachtgevers.

Werken met modelovereenkomsten
Werkt u al naar tevredenheid met een modelovereenkomst? Dan kunt u daar gewoon mee doorgaan. Werkt u nog niet volgens een modelovereenkomst? Maar wilt u wel al goede afspraken maken, omdat u bijvoorbeeld al met elkaar in gesprek bent, dan kunt u natuurlijk altijd de modelovereenkomsten op de website van de belastingdienst gebruiken. U weet dan zeker dat er geen sprake is van loondienst. Het werken met een modelovereenkomst is niet verplicht. U kunt ook zelf beoordelen of er sprake is van loondienst. Het is, in afwachting van de herijking, niet nodig om een eigen overeenkomst door de belastingdienst te laten beoordelen.
(bron: www.belastingdienst.nl)

Voor vragen over de Wet DBA of de modelovereenkomst kunt u altijd contact met ons opnemen, bel 0348-566 500 of stuur een e-mail naar info@avant-accountants.nl.

Autoforfait: Bijtelling definitief naar 4 en 22 procent

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet Uitwerking Autobrief II. De bijtelling voor alle leaseauto's gaat naar 22 procent. Alleen volledig elektrische auto's krijgen een extra stimulans door een bijtelling van 4 procent.

Voor een nieuwe auto met een CO2-uitstoot van 106 gr/km of meer gaat het algemene bijtellingspercentage van 22 gelden. Dit geldt voor auto’s die een datum van eerste toelating op de weg hebben vanaf 1 januari 2017. Voor zeer zuinige auto's blijft de verlaagde bijtelling gelden. Namelijk voor een periode van 60 maanden na de maand waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.

Bijtelling leaseauto's van 2016 tot en met 2020

Jaar

Bijtelling
0
gram / km
Bijtelling
1 - 50
gram / km
Bijtelling
51 - 106
gram / km
Bijtelling
> 106
gram / km
2016 4% 15% 21% 25%
2017 4% 22% 22% 22%
2018 4% 22% 22% 22%
2019 4% 22% 22% 22%
2020 4% 22% 22% 22%

(bron: www.HRpraktijk.nl)

Tot slot willen wij u erop wijzen dat u altijd bij ons terecht kunt met vragen over deze (fiscale) regeltjes. Bel ons op 0348-566 500 of stuur een e-mail naar info@avant-accountants.nl.

Financiering in het MKB: een uitdaging!

‘Ondernemers zien in de aantrekkende economie steeds meer kansen om te groeien. Helaas hebben ondernemers dikwijls een zwakke financiële positie, is het risico voor banken toegenomen en zijn er onvoldoende alternatieven voor financiering via de bank’ (bron: Nu.nl).

Maar is dit ook zo? Welke alternatieve financieringsvormen zijn er eigenlijk? En welke passende financieringsoplossing past bij  de onderneming? Welke kwalitatieve aspecten van de onderneming en de ondernemer zijn van belang? Hoe kijken financiers daarnaar? Een heleboel vragen en hoe gaat u daar mee om.

Het is vooral zoeken naar een combinatie van nieuwe vormen van financiering zoals microkrediet; crowdfunding; kredietunies en factoring. Wanneer de traditionele financiering onvoldoende blijkt, kunt u met gestapelde financiering (combinatie van meerdere financieringsvormen) soms toch doorgaan met ondernemen. Ondernemers weten vaak niet wat de mogelijkheden van gestapeld financieren zijn. Om een voorbeeld te geven: een ondernemer wil een bedrijfsauto financieren. Als bancair niet mogelijk blijkt, kan ook gedacht worden aan de combinatie van lease, debiteurenfinanciering en/of voorraadfinanciering. De Ondernemerskredietdesk (http://www.ondernemerskredietdesk.nl/), een financiële wegwijzer, geeft meer informatie hierover.

57% van de ondernemers geeft aan (bron: Accountancy vanmorgen) dat zij het belangrijk vinden dat ze worden begeleid door een onafhankelijke adviseur, bijvoorbeeld een accountant. Deze kan de ondernemer ondersteunen  bij het zoeken naar- en selecteren van  de juiste financieringsbronnen. Avant accountants heeft financiële overzichten ontwikkeld die behulpzaam kunnen zijn bij een financieringsaanvraag. Onze financieringsspecialisten denken graag met u mee.

Samenvoeging WBSO en RDA vraagt om alertheid

Vanaf 2016 worden de fiscale innovatie instrumenten S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) samengevoegd tot één instrument met de naam WBSO. Beide regelingen verminderen de belastingdruk voor bedrijven die investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Ondernemers kunnen het totale fiscale voordeel volgend jaar via de loonheffing verrekenen in plaats van via de loonheffing (nu WBSO) en winstbelasting (nu RDA). Volgens het ministerie van Economische zaken (EZ) wordt het voor ondernemingen eenvoudiger te profiteren van bovengenoemde fiscale subsidies. Alertheid is wel belangrijk, want anders kan uw bedrijf achter het spreekwoordelijke net vissen.

Een belangrijk argument voor het samenvoegen van de WBSO en RDA is dat sommige bedrijven geen of te weinig winst maken om de RDA investering te kunnen aftrekken. Voor startende ondernemers of bedrijven met weinig personeel kan dit nadelig uitpakken. Dit omdat men met een relatief lage loonsom, investeringen in R&D het fiscale voordeel geheel of gedeeltelijk kan mislopen. Gelukkig erkent EZ het probleem, maar het wetsvoorstel biedt vooralsnog onvoldoende oplossing. Inmiddels worden er nieuwe voorstellen aangedragen. Wij volgen deze nauwlettend. Wanneer u in aanmerking komt voor deze fiscale innovatie instrumenten, zoeken wij graag met u samen, naar de juiste oplossing.

Neem contact met ons op
captcha Niet leesbaar? Nieuw plaatje! »
Ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Meer over ons privacybeleid leest u hier.